Viktor Schauberger

Viktor Schauberger

Viktor Schauberger (1885-1958)
- muž, ktorého výskumy nás inšpirovali vytvoriť tieto stránky

Rakúsky prírodovedec, ktorý sa mimoriadne zaslúžil o poznanie sveta prírody. Vizionár s novým chápaním prírodných zákonov, vynikajúci pozorovateľ prírody a vynálezca.

Viktor Schauberger odmietol akademické vzdelanie a ako mladý muž radšej zbieral skúsenosti  v hornorakúskych lesoch  ako lesník. Mal ešte možnosť pozorovať prírodu nedotknutú ľudskou rukou. Inšpirácia panenskou prírodou a výborný pozorovací talent  boli základom  pre jeho budúce  vynálezy v oblasti ozdravenia vody a jej využitia v praxi. Vďaka svojmu talentu skúmať a napodobniť prírodu  bol schopný vysvetliť význam  vody a navrhnúť rôzne metódy pre získanie a udržovanie optimálnych vlastností vody, čo sa týka jej čistoty a vitality.

Neskôr, keď bol svedkom stále sa zhoršujúceho  stavu pôdy a riečnych tokov, Viktor vytvoril niekoľko vynálezov, ktoré umožnili nápravu  katastrof spôsobených nevhodným zásahom človeka.

Po vojne bola pôda nadmerne a necitlivo využívaná, nesprávne obrábaná používaním železných nástrojov, zle obhospodarovaná používaním umelých hnojív,  často tiež dochádzalo k odlesňovaniu, čo spôsobovalo ohrievanie a vysúšanie pôdy, následne aj  vodných tokov.

 Začala klesať úrodnosť a vysychať pôda. V snahe pomôcť devastovaniu pôdy prišiel Viktor svojim pozorovaním na nápad využitia medi v poľnohospodárstve. Rozhodol sa železný pluh zameniť za medený  a  úrodnosť v lokalitách kde aplikoval svoje pokusy sa po čase zvýšila o 30% . Keď túto metódu aplikoval na farme neďaleko Salzburgu, úroveň produkcie vzrástla až o 50%. Zvýšila sa nielen  produkcia, ale aj kvalita  a vitalita rastlín a úroda bola odolnejšia voči škodcom.

Ďalším výskumom a pozorovaním skonštruoval špirálový pluh a to na základe pozorovaní, že pôda sa má pohybovať dostredivo, ako keď ryje krtko. Stočené lopatky pluhu prenikali do pôdy temer bez odporu, čím dochádzalo k jej menšiemu zahrievaniu. Účelom konštrukcie špirálového pluhu bolo iba obracanie pôdy. Viktor Schauberger nebol zástancom hlbokej orby. Vďaka vyšším výnosom dostali jeho pluhy  od niektorých poľnohospodárov v oblasti Rakúskej soľnej komory meno "zlatý pluh". Názov se udržal dodnes. Pluhy se však postupne prestali používať, pretože podľa prameňov bol vtedajší výrobca donútený zastaviť výrobu, "zlatý pluh" by vraj viedol  k nežiadúcej poľnohospodárskej nadprodukcii.

Často odporoval názorom odborníkov, varoval vedcov pred nesprávnymi zásahmi do prírody a ich následkami  pre  budúce generácie.

 

Napísal: „Ak sa nemýlim, ale mýlia sa vedci, potom pomôž Pane, zmiluj sa nad ľudstvom!“.

Viac o životopise Viktora Schaubergera a jeho dielach na: http://objevto.blog.cz/1009/voda-a-viktor-schauberger.